IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Elegia

„Jeśli testament - to z liści,

a pomnik jeśli - z płomienia”.

Krzysztof Kamil Baczyński

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki

Znicz Pamięci 2016 r.

 

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach w kwietniu 2016 r. zwrócili się do nauczycieli i instytucji samorządowych, doceniając ich rolę  w wychowaniu patriotycznym młodzieży, z apelem o włączenie się do udziału w organizacji Miesiąca Pamięci Narodowej w swoim regionie.

Ideą naszego apelu było, aby każdy młody mieszkaniec województwa zapalił znicz, w miejscu, gdzie kultywuje pamięć o krwi przelanej przez przodków. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wiele szkół przesłało nam fotografie z miejsc, którymi się opiekują. Postanowiliśmy pokazać je wraz z tymi, którzy sprawują nad nimi pieczę na stronie internetowej Zapal Znicz Pamięci.

Świętokrzyskie miasta, miasteczka, wsie oraz lasy kryją wiele zapomnianych pomników – mogił, które upamiętniają heroiczny trud Polaków w walce z niemieckim i sowieckim okupantem w czasie II wojny światowej. Dlatego też, nadaliśmy projektowi charakter cykliczny. Tym placówkom, które nie objęły jeszcze opieką takich miejsc proponujemy, aby właśnie w miesiącu kwietniu podjęły takie zobowiązanie. Zależało nam, aby dzięki tej akcji wiele miejsc przywrócić pamięci, niektóre z nich uporządkować.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do naszego apelu do zgłoszenia się do udziału w projekcie Zapal Znicz Pamięci i przesyłania zdjęć miejsc pamięci wraz z ich opisem, pod adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl. Umieścimy je na naszej stronie internetowej: http://www.zapalzniczpamieci.pl

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki