IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

POWIAT KIELCKI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHMIELNIKU

GIMNAZJUM W MNIOWIE
(ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRAJNIE SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W KRAJNIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WZDOLE RZĄDOWYM

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl