IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Powiat staSZOWSKI

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W SZCZEGLICACH

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” I PRZEDSZKOLE W SMERDYNIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE

MIROSŁAWA MARCINIAK

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl